hàng tiêu dùng (07/2011/tt-bct)

HomeCredit cho vay trả góp hiệu quả, mang đến những trải nghiệm bậc nhất cho các khách hàng trong và. KHI THANH TOÁN KHOẢN VAY CẦN LƯU Ý GÌ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày