trong đám cưới thường có gì

Xe Khách Thủy Chính - Thông tin về lịch trình, giá vé, số điện thoại nhà xe Thủy Chính phường Phong Châu Thị xã Phú Thọ đi Bến Xe Mỹ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày