mua nhà trả góp tại cần thơ 2018

HCM) cho biết do bị hấp dẫn bởi các chương trình mua hàng cho vay lãi suất 0% nên anh quyết định đổi điện thoại. Tháng 1-2018, anh vào.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày