tiền tiêu nghĩa là gì

Chuyển đến Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là như thế nào? - Trong các kỳ hạn ngắn, lãi suất kỳ hạn 6 tháng. vụ gửi tiết kiệm của nhiều ngân hàng,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày