giấy mượn tiền viết tay có giá trị không đệ nhất bảo tiêu đỗ tâm ngũ thuyet minh

Chó Lạp Xưởng (chó Dachshund) hiện đang là giống chó được nuôi rộng rãi và phổ biến. Chúng nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến bởi những người thích.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày