viettel lào cai tuyển dụng 2019

Là trang Web mạnh nhất về văn bản pháp luật Việt Nam, THƯ VIỆN. Tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày