giấy tờ xe thanh lý

“Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá. Đối với trường hợp doanh nghiệp cho cá nhân vay tiền không tính lãi:. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ. Như vậy, qua đây có thể thấy tăng lỗ cho doanh nghiệp và truy thu thuế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày