ngan hang buu dien tuyen dung

Tra cước Mobi, kiểm tra cước thuê bao trả trước, trả sau mạng Mobifone. nợ, đã trả, và cước phát sinh tạm tính đến thời điểm bạn thực hiện tra cứu cước Mobi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày