thue nha hai phong

Câu chuyện đồ chơi - Ô tô hoạt hình cho bé yêu của bạn Xem ô tô hoạt hình cho bé yêu tại Kênh này vui lòng Đăng ký theo dõi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày