lập bảng chi tiêu hàng tháng bằng excel

Tôi muốn vay ngân hàng Agribank 100 triệu trong vòng 3 năm thì cần những điều. khoảng hơn 100 triệu, tôi có một lô đất mặt tiền có giá khoảng 150 triệu đồng,. lẫn lãi 1 lần với thời hạn 3 năm, như vậy lãi suất mỗi tháng là bao nhiêu? tôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày