siêu thị điện máy xanh bắc giang việt nam

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO):. Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục; Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày