thủ tục vay ngân hàng bằng bảng lương demmuon .net

Lãi suất: cố định và thả nổi; lãi suất quá hạn tối đa 150% lãi suất trong hạn.. Cá nhân có thu nhập ổn định, Lương chuyển khoản trên 5 triệu... 2018-09-18 - Vay tín chấp Ngân hàng Agribank năm 2018, Agribank Cho vay lên tới 500 triệu. hàng Agribank ưu đãi linh hoạt khoản vay lên đến 300 triệu đồng với mức lãi suất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày