hc tam trinh - hc tam trinh:

VPBank Mobile cung cấp các tính năng cơ bản như trên VPBank Online:. Khách hàng đã kích hoạt VPBank Online có thể sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày