tin 60 giây

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (tại miền Nam) từng phát hành rất nhiều loại tiền với mệnh giá và chất liệu khác nhau, từ 10 xu đến 50 đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày