lich su trieu tien - lich su trieu tien: toi goi yeu thuong xin trao tra cho nguoi

Đọc truyện Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng của tác giả Ngọc Tư Tư, luôn cập nhật chương mới đầy đủ. Hỗ trợ xem trên di động, máy tính bảng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày