đăng ký phút gọi miễn phí của viettel vay von ca nhan

Tốt nghiệp 4 năm, thu nhập 20 triệu/ tháng, người trẻ tuổi chia sẻ 8 kinh. Thu nhập của mình trung bình 1 tháng tầm 100 triệu, tự mua nhà và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày