thanh toán fe credit qua zalo pay tiền 2000

TÂY TIẾN - Quang Dũng I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Quang Dũng ( 1921 – 1988), tên khai sinh là Bùi Đình Diệm – Quê: Phượng Trì – Đan Phượng – Hà Tây

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày