cho muon tien loi

... dễ từ 5k, 10k, 20k, 30k, 50k đến 100k: ứng tiền qua 911, ứng tiền tự động. 1.1 Cách 1: Ứng tiền Viettel qua 911; 1.2 Cách 2: Ứng tiền Viettel qua. Airtime Credit là dịch vụ ứng tiền tự động của Viettel dành cho các thuê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày