vay sửa nhà agribank

Tham gia BHXH là việc làm thiết thực để ôn định cuộc sống. Tuy nhiên, trường hợp không may mất sổ bảo hiểm xã hội, người lao động có được bảo lưu thời gian đóng?. (Điều 61 và Điều 78 Luật BHXH mới nhất). Như vậy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày