thue xe may hcm mất dấu tvb 2017

Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Phòng Quản lý xây dựng công trình - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định toán gói thầu trước khi phê duyệt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày