cam kết tín dụng là gì

Tôi có vấn đề xin hỏi: Hồ sơ dự toán chiết tính sai đơn giá (nhỏ hơn đơn giá thực tế) nhưng lúc dự thầu đơn vị tôi không chú ý vẫn làm hồ sơ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày