tính giới hạn online tin ngan nhanh - tin ngan nhanh:

Kênh cung cấp: USSD; Đối tượng sử dụng: Các thuê bao trả trước, trả sau của. Số tiền thanh toán được trừ trực tiếp vào TK nguyên giá của TB trả trước và TB trả. Chuyển tiền từ TK nguyên giá khác sang Tài khoản chính (TKC) để sử dụng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày