tin kinh tế tài chính tìm đối tác đá bóng gấp

Giao dịch bảo đảm nào phù hợp đối với phần vốn góp, cổ phần?. thể đăng ký tài sản bảo đảm là “phần vốn góp trong doanh nghiệp theo quy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày