tiên tiên lyrics

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về điều kiện xin visa Hàn Quốc 5 năm để xem mình có đủ điều kiện không và thủ tục xin visa Hàn Quốc 5 năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày