kho may cu the gioi di dong

Trong chương 6, Lightspeed gặp gỡ người quen cũ từ Tổ chức Rồng và giải cứu được một thành viên khác từ Tổ chức Rồng, một cô gái không.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày