đăng ký gói gọi mobi theo ngày

Phí ngân hàng sẽ thay đổi tùy thuộc vào đơn vị thu hộ mà Khách hàng lựa chọn.. tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với HD SAISON qua số điện thoại 1900 558854.. là QK không thanh toán khoản vay cho nhân viên cũa hdsaigon tại cữa hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày