vay thế chấp vietcombank - vay thế chấp vietcombank: vay lãi nóng - vay lãi nóng:

Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là sổ được cấp cho từng người lao động (NLĐ) để theo dõi việc đóng,. Sổ thứ hai: Đóng từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018 tại công ty ở Đồng Nai.. Nếu muốn gộp sổ thì tôi phải đến đâu làm thủ tục gộp sổ?. Cần lấy sổ BHXH tại công ty cũ hay xin cấp lại sổ BHXH mới?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày