dk viettel 3g

(ANTV) - Việc triển khai Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã được Ban giám đốc, lãnh đạo Công an.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày