tiểu sử nguyễn sanh

Đăng ký gọi nội mạng MobiFone 2019 có vô số gói cước để bạn chọn lựa. Thời gian sử dụng của các gói trên là: 24h kể từ thời điểm đăng ký.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày