ho so mat chien tranh the gioi

Dịch vụ thanh toán · Chuyển tiền trong nước · Chuyển tiền quốc tế · Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ dành cho. Tư vấn miễn phí về phương án vay vốn hiệu quả và tiết kiệm nhất; Ưu đãi lãi suất theo từng. Tổng số tiền bạn có thể vay. Bảng tính chỉ mang tính tham khảo và không phải là cam kết về khoản vay của BIDV.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày