hướng dẫn đăng ký 3g mạng viettel

Chuyển đến Hạn chế cho vay nặng lãi, góp phần phát triển kinh tế – xã hội -. tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày