mẫu bảng thanh toán lương 2018

Tiểu sử. Gareth Ward bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Anh từ năm 1996. Ông đã từng làm việc ở Đại sứ quán Anh tại Nga và Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày