giấy nhận tiền mua đất

Tại TPHCM, phương thức cầm cố nhà để huy động vốn (người dân gọi là. Do khó khăn về nhà ở, cần thuê nhà, hồi tháng 9-2016, bà Hết đọc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày