vay qua sim mobile

Đặc tính của IT 12, nó là dung sai đối xứng, tức là các sai lệch giới hạn. từ 59.7 đến 60.3 là đạt yêu cầu, hay nói cách khác sẽ là thành phẩm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày