vay theo bang luong agribank gói vay tiêu dùng bidv

Tiền sản giật là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm thường gặp ở phụ nữ mang thai sau tuần thứ 20. Hội chứng tiền sản giật gây nhiều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày