cần vay tiền trả góp

(Lãi suất chỉ mang tính tham chiếu, áp dụng khách hàng cá nhân từ:. Sinh sống/thường xuyên làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh cho vay hoặc địa bàn lân cận các Chi nhánh cho vay; - Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ. Cho vay tiêu dùng bảo đảm bằng bất động sản · Cho vay tiêu dùng không có tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày