tieng dong ho tich tac dich vu vay tien ngan hang

Vậy, trong tháng 8/2017, doanh nghiệp bà có phải đóng tiền BHXH cho lao động đã nghỉ việc không?. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.. ngày 21/8/2017 thì không phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao. Nhiều rủi ro trong bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa · Trọn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày