điện máy xanh mấy giờ mở cửa

Vậy sau khi quan hệ mà không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào thì sau.. Xét nghiệm nước tiểu hay dùng que thử thai vẫn có khả năng 1% xảy ra sai sót.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày