đăng ký nhắn tin mạng viettel

Tiêu điểm - Khuyến mãi · Ngân hàng - Bảo hiểm · Bất động sản · Thị trường ô tô. Gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank là sự lựa chọn của nhiều người bởi vì uy. Agribank hiện đang là một trong bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về quy mô. Với hình thức gửi tiết kiệm này, lãi suất tiền gửi sẽ linh hoạt thay đổi theo lãi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày