techcombank lãi suất tiết kiệm

Trước tiên các bạn cần xác định xem khoản chi phí lãi vay đó có hợp lý, hợp lệ hay. Công ty đi vay của Ngân hàng: 1.000.000.000 với lãi xuất 10%/ tháng.. khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày