kiểm tra xem máy bao nhiêu bit

Chuyển đến Lãi suất vay vốn thế chấp sổ đỏ Agribank -. vay tiền thế chấp sổ đỏ Ngân hàng Agribank luôn. ngân hàng khác từ 1-2%, thủ tục đơn giản có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày