hạn mức đầu tư tiếng anh là gì

Để có thể tận dụng tối đa những tiện ích của thẻ tín dụng, hãy cùng tìm hiểu thẻ tín dụng. Ví dụ như tại FE CREDIT, một chủ thẻ chính có thể mở lên đến 9 thẻ phụ.. Bên cạnh đó, khi mở thẻ phụ, điều kiện và thủ tục đăng ký đơn giản hơn rất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày