tổng đài viettel post đà nẵng

Vụ 39 người chết: Bảy gia đình Hà Tĩnh chỉ muốn đưa thi thể thân nhân.. Thứ hai họ bảo bên Anh quốc họ nói việc vận chuyển khó khăn và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày