bưu chính viettel quảng bình

Dịch vụ cho vay tiền bằng sim ở tại Đồng Tháp online nhanh nhất, vay tiền bằng sim điện thoại ở Đồng Tháp chỉ cần CMND, hướng dẫn vay bằng sim được hỗ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày