giá tiền 50 đồng

Một vài trường hợp người bệnh có câu hỏi về việc “Tiểu đêm 1 lần có sao không” vì. nhiều hơn 1 lần vào ban đêm để đi tiểu và xảy ra trong khoảng thời. có cảm giác buồn tiểu liên tục cả ngày lẫn đêm; U xơ tiền liệt tuyến:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày