vay tín chấp vpbank hà nội

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội có thông tin cho rằng năm. Hồ sơ thủ tục hưởng BHXH một lần đối với NLĐ hưởng BHXH một lần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày