hồ sơ giải ngân tiếng anh ưu điểm và nhược điểm của thông tư 22

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hoạt động của tội phạm cờ bạc ngày càng. Trong khi đó, hoạt động “tín dụng đen” có nhiều diễn biến phức tạp,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày