ngay tot xau trong thang 5/2019

Tiền gửi · Cho vay siêu tốc · Sản phẩm thẻ · Tài khoản thanh toán · Thanh toán. Thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ban hành. Tiền lãi = Σ(Số tiền gửi x Số ngày gửi thực tế x Lãi suất (%/năm))/365. Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương rất hân hạnh được phục vụ Quý.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày