nha dat o ba diem hoc mon

Sing My Song 2015 Luân Hồi - Nhóm Hàng Cái vs Lưu Hoan 杭盖刘欢《轮回》 Vậy là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày