hỗ trợ tín dụng techcombank

1) Giao hàng nhanh trong vòng 2 giờ: Thời gian này tính từ lúc bạn đặt hàng trên web, hoặc gọi điện thoại đến tổng đài đến nhận được hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày